Security Gap Analyse

Jouw Roadmap naar een veilige, weerbare organisatie
Roadmap naar veilige, weerbare organisatie

WAT IS EEN SECURITY GAP ANALYSE?

Met een Security Gap Analyse is het belangrijkste doel inzicht te krijgen in de staat van beveiliging van je organisatie. Vele organisaties weten dat er veel moeten gebeuren, maar hebben gebrek aan inzicht in wat, en in welke volgorde.

Aan de hand van interviews met belanghebbenden en documentatie, krijgen we inzicht in concrete aanknopingspunten voor een verbeterplan. Hieruit komt een Roadmap die in kaart brengt wat de grootste prioriteiten zijn in security.

Waardevolle heldere inzichten in onze huidige kwetsbaarheden, waardoor we onze security proactief kunnen aanpakken en versterken. Dit document dient als een cruciaal hulpmiddel in onze inzet om de gegevens van ons bedrijf te beschermen.

Erik Dieperink, OAKK
Securify Cybersecurity

EFFICIENTIE

Met het testen van je cyber security richt je je op risico's in de hele organisatie door je organisatielandschap en alle relevante componenten te analyseren. Dit leidt vaak tot veel bevindingen.

Deze bevindingen vergroten de reikwijdte van wat er getest moet worden, wat zorgt dat veel risico's moeten worden gevalideerd, beheerd en getest. Dit kost veel tijd en geld.

Met een Security Gap Analyse starten we organisatie-breed, maar combineren we dit met aanvalsmodellering op de bedrijfsonderdelen met de grootste business impact en de meest relevante dreigingsactoren.

Aan de hand van de kroonjuwelen en dreigingsactoren, worden de meest waarschijnlijke aanvalspaden bepaald aan de hand van de belangrijkste bedrijfsonderdelen. Dit resulteert in een Roadmap die op risico is gesorteerd om de veerkracht van een organisatie te vergroten.

Een Security Gap analyse is een laagdrempelige manier om snel inzicht te krijgen in de weerbaarheid van de eigen organisatie. De meeste organisaties weten dat er veel moeten gebeuren, maar missen soms inzicht in wat te doen, en in welke volgorde.

Erik de Jong
goal oriented

NA DE SECURITY GAP ANALYSE

Na de analyse krijg je inzage in de sterkere en zwakkere plekken in je weerbaarheid. Daarnaast kom je er achter wat de meest waarschijnlijke aanvalspaden zijn die dreigingsactoren nemen naar de belangrijkste bedrijfsdoelen van de organisatie: ‘het pad van de minste weerstand’.

Met deze kennis kan je vervolgens de juiste prioriteiten stellen voor verbeteringen in de veiligheid.

Daarmee kan je de beschikbare financiële- en operationele middelen het meest effectief inzetten.

Security Gap Analyse is een laagdrempelige manier om snel inzicht te krijgen in de weerbaarheid van je eigen organisatie. De meeste organisaties weten dat er veel moeten gebeuren, maar hebben gebrek aan inzicht in wat, en in welke volgorde.

Vraag een security gap analyse aan