Onze

Visie & Missie

visie

Wij zien een wereld voor ons waarin de meeste verstoringen door digitale dreigingen worden voorkomen. Echte verstoringen zijn zeldzaam en beheersbaar omdat security ingebouwd is, mee geconfigureerd wordt en een onderdeel is van de normale gang van zaken, zonder dat het afleidt.

Hoe komen we daar? Securify biedt geavanceerde preventieve security-oplossingen waarmee we de weerbaarheid van organisaties, infrastructuren, applicaties en code op onafhankelijke wijze verifiëren en valideren.

mission

Digitale informatie is overal in onze maatschappij. Die informatie wordt verwerkt, aangepast, opgeslagen en uitgewisseld door middel van systemen die uiteindelijk allemaal draaien op code. Code kan beïnvloeden of een trein het linker- of rechterspoor neemt, of een slagboom open of dicht gaat, of allerlei andere zaken van ventielen en sensoren tot de bedrijfsvoering op kantoor, financiële transacties en toeleveringsketens.

Op een gemiddelde dag is er code die verwerkt wordt in een product, dat draait in een infrastructuur die daarmee organisaties versterkt en waarde levert aan mensen. Op elk van deze vier niveaus kunnen securityrisico’s ontstaan. Die risico’s zullen zich, zonder goede securitytesting, opstapelen en uiteindelijk leiden tot aanzienlijke zakelijke risico’s voor organisaties. Als je regelmatig test op elk niveau helpt dat om deze risico’s te beheersen, waarmee je uiteindelijk verstoringen vermindert en kosten vermindert.

Bekijk hier onze waarden en gedrag

Nieuwsgierig?